ចំណាកស្រុកគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៍សំខាន់បំផុតដែលអាចធ្វើឱ្យជីវិតរបស់អ្នកផ្លាស់ប្តូរ។ ជនចំណាកស្រុកវ័យក្មេងខ្លះរកប្រាក់ចំណូលបានសមរម្យ រកបានការងារសមរម្យ ហើយរីករាយនឹងរស់នៅកន្លែងថ្មីនោះ។ ប៉ុន្តែជាសំណាងអាក្រក់ អ្នកខ្លះមិនត្រឹមតែមិនបានទទួលប្រាក់ចំណូលសមរម្យទេ នៅត្រូវបានគេបោកប្រាស់, ប្លន់, ចាប់ ឬរំលោភបំពានទៀតផង។

  • តើអ្នកស្គាល់ពីបញ្ហាប្រថុយប្រថានទាំងនេះឬទេ?
  • តើអ្នកដឹងពីមធ្យោបាយដែលអាចជួយអ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព ឬទេ ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តធ្វើចំណាកស្រុក?
  • តើអ្នកមានព័ត៌មានចាំបាច់ដើម្បីឱ្យការធ្វើចំណាកស្រុករបស់អ្នកទទួលបានជោគជ័យដែរ ឬទេ?

សូមចុចលើចំណងជើងមេរៀនខាងក្រោមដើម្បីយល់ដឹងបន្ថែម!

Module 1 ចំណាកទៅកាន់កន្លែងថ្មី
ការជួញដូរមនុស្ស, ឯកសារ, សារគន្លឹះសុវត្ថិភាព, ការឆបោក, ការត្រៀមចំណាក់ស្រុក, ទាក់ទងជាមួយគ្រួសារ
Module 2ក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករ
ក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករស្របច្បាប់
Module-3ប្រាក់ឈ្នួល, កិច្ចសន្យាការងារ និងសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការ
ប្រាក់ខែ, កិច្ចសន្យាការងារ, ច្បាប់ការងារ, សុវត្ថិភាពការងារ
Module-4ចំណាកស្រុកទៅទីក្រុងភ្នំពេញ
ការស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅ, សុវត្ថិភាពចរាចរ, ផែនទី, ទីតាំងសំខាន់ៗ
Module-5ការរកប្រាក់ចំណូល និងការសន្សំប្រាក់
ការចំណាយ, ការសន្សំ, ការបែងចែកចំណូលចំណាយ, ការផ្ញើប្រាក់ទៅផ្ទះ, គណនីធនាគារ
Module 6បណ្តាញសុវត្ថិភាពដែលអាចជួយអ្នកបាន
មនុស្ស, អាជ្ញាធរ, អង្គការ ដែលអាចជួយអ្នកបាន
Module-7ការរក្សាទំនាក់ទំនងល្អ
អ្នករស់នៅជាមួយ, ការជឿជាក់, ទំនាក់ទំនង, ទំនាក់ទំនងស្នេហា, ការរៀបការ, ការរួមភេទដោយសុវត្ថិភាព, ការពន្យារកំណើត, អំពើហិង្សា, ការចាប់រំលោភផ្លូវភេទ
Module-8ការរស់នៅប្រកបដោយសុខភាព
អនាម័យ, ជំងឺរាករូស, ជំងឺទូទៅ, ជំងឺកាមរោគ, ជំងឺហ៊ីវ, ជំងឺអេដស៍, សេវាសុខភាព
Module-9អាហារដើម្បីសុខភាពល្អ
អាហារដែលជួយទ្រទ្រង់ដល់សុខភាព អនាម័យម្ហូបអាហារ មុខម្ហូប, មុខម្ហូប
Module-10ការញៀនថ្នាំ និងគ្រឿងស្រវឹង
គ្រឿងញៀន, គ្រឿងស្រវឹង, ការញៀន, សេវាជំនួយ
ជា​លេខ​ទូរស័ព្ទ​សម្រាប់​ស្តាប់​មេរៀន​អំពីចំណាក​ស្រុក និង​សុវត្ថិភាព:
095 21 77 44, 096 52 16 006
097 24 22 898, 097 24 22 808