ជំពូក ២- ក្រុមហ៊ុន​ជ្រើស​រើស​ពលករ

ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​អ្នក​ត្រូវ​រៀនមេរៀននៅក្នុង​ជំពូក​នេះ?​

យុវវ័យ​ដែល​ចំណាក​ស្រុក​មុន​ពេល​ទទួល​បាន​ការ​ងារ​ធ្វើ​ ពួក​គេ​កំពុង​ដាក់​ខ្លួន​​​​​​​គេ​ឱ្យ​ប្រថុយ​ប្រថាន​នឹង​បញ្ហា​នានា។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ​ ជន​​ចំណាក​ស្រុក​ជា​ច្រើន​ត្រូវ​បាន​ចាញ់​បោក​មេខ្យល់​ ឬ​ក្រុម​ហ៊ុន​ជ្រើស​រើស​ពលករ​មិន​ស្រប​ច្បាប់។​ វា​ជា​ប្រការ​សំខាន់​ណាស់​ដែល​អ្នក​ចំណាក​ស្រុក​ត្រូវ​យល់​ដឹង​ពី​របៀប​ជ្រើស​រើស​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​ការងារ​ឱ្យ​ពលករ​មួយ​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ជឿជាក់​ មុន​នឹង​ធ្វើ​ការ​សម្រេច​ចិត្ត។

តើ​អ្នក​នឹង​រៀន​ខ្លឹមសារអ្វីខ្លះ​នៅក្នុងជំពូកនេះ?​

  • ​របៀប​ស្រាវ​ជ្រាវ​រក​ក្រុមហ៊ុន​ជ្រើស​រើស​ពលករ​មួយ​ ដែល​ជា​ក្រុម​ហ៊ុន​ស្រប​ច្បាប់
  • ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​អ្នក​ត្រូវ​ប្រើ​ក្រុម​ហ៊ុន​ជ្រើស​រើស​ពលករ​ស្រប​ច្បាប់

ចុច​ទីនេះ​​ដើម្បី​​ចាប់​ផ្តើម​​មេរៀន​​ទី១​​ >>

A couple explain to a young girl that she will be doing cleaning for them.

ជា​លេខ​ទូរស័ព្ទ​សម្រាប់​ស្តាប់​មេរៀន​អំពីចំណាក​ស្រុក និង​សុវត្ថិភាព:
095 21 77 44, 096 52 16 006
097 24 22 898, 097 24 22 808