ជំពូក ៥​- ការ​រក​ប្រាក់ចំណូល​ និង​ការ​សន្សំ​ប្រាក់

ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​អ្នក​ត្រូវ​រៀនមេរៀននៅក្នុង​ជំពូក​នេះ?​

យុវជនត្រូវតែយល់ដឹងពីរបៀបចាត់ចែងប្រាក់កាសរបស់ពួកគេជាពិសេសនៅពេលដែលគេចេញឆ្ងាយពីផ្ទះ។ វាជាប្រការសំខាន់ដែលគេត្រូវដឹងពីរបៀបចាយវាយដោយមានការគិតគូរ​ ក៏ដូចជារបៀបប្រើប្រាស់ប្រាក់កាសឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ហើយនិងរបៀបផ្ញើបញ្ជូនប្រាក់ទៅ​ ឱ្យគ្រួសារនៅឯផ្ទះប្រកបដោយសុត្ថិភាព។

តើ​អ្នក​នឹង​រៀន​ខ្លឹមសារអ្វីខ្លះ​នៅក្នុងជំពូកនេះ?​

  • ​មេរៀនទី១- ការ​ចំណាយ​ និង​ការ​សន្សំ​ដ៏​ឆ្លាតវៃ ៖ តម្រូវ​ការ ​និង ​ចំណង់,​ របៀប​សន្សំ​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធិភាព
  • មេរៀនទី២- ចាត់​ចែង​ប្រាក់​កាស​ដែល​ឆ្លាត​វៃ​ ៖ របៀប​បែង​ចែក​ប្រាក់​កាស, ការ​​កត់​ត្រា​តាម​​ដាន​​ចំណូល​​ចំណាយ​​របស់​​អ្នក
  • មេរៀនទី៣- ការ​ផ្ញើប្រាក់​ទៅ​ផ្ទះ ៖ ការ​​ផ្ញើ​​ប្រាក់​ទៅ​ផ្ទះ​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព​​ និងការ​បើក​គណនី​ធនាគារ

ចុច​ទីនេះ​​ដើម្បី​​ចាប់​ផ្តើម​​មេរៀន​​ទី១​ >>

image of hands holding a stack of bills.

ជា​លេខ​ទូរស័ព្ទ​សម្រាប់​ស្តាប់​មេរៀន​អំពីចំណាក​ស្រុក និង​សុវត្ថិភាព:
095 21 77 44, 096 52 16 006
097 24 22 898, 097 24 22 808