ជំពូក ៨- ការ​រស់​នៅ​ប្រកប​ដោយ​សុខភាព

ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​អ្នក​ត្រូវ​រៀនមេរៀននៅក្នុង​ជំពូក​នេះ?​

វាជាការ​សំខាន់​ណាស់​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ត្រូវ​ថែរក្សា​សុខភាព​ ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តធ្វើចំណាកស្រុក និងនៅឆ្ងាយពីផ្ទះ។ អ្នក​ធ្វើ​បាន​ ដោយ​អ្នក​ត្រូវ​ស្វែង​យល់​ពី​អនាម័យ​ខ្លួន​ប្រាណ​, ជំងឺ​ទូទៅ​ និង​ដឹង​ពី​របៀប​ស្វែង​រក​ និង​ប្រើ​ប្រាស់​សេវា​សុខ​ភាព​ដែល​អ្នក​ចាំ​បាច់​ត្រូវការ​។ វា​សំខាន់​ណាស់​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ត្រូវ​យល់​ដឹង​ពី​សុខភាព​បន្ត​ពូជ​ និង​វិធី​បង្ការ​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ដឹង​។

តើ​អ្នក​នឹង​រៀន​ខ្លឹមសារអ្វីខ្លះ​នៅក្នុងជំពូកនេះ?​

  • ​មេរៀនទី១- អនាម័យ​ខ្លួន​ប្រាណ ​និង​ជំងឺ​ទូទៅ​ ៖ ការ​លាងដៃ​, ការ​​ដុសសំអាត​ធ្មេញ​, ការ​សំអាត​រាង​កាយ​, ការ​សំអាត​សម្លៀក​​បំពាក់​, ការ​បង្ការ​មេរោគ​ (បាក់តេរី​)​ និង​ជំងឺ​រាក​, ការបង្ការ​មិន​ឲ្យ​ឆ្លង​សត្វចៃ​, ជំងឺ​គ្រុនចាញ់,​ ជំងឺ​គ្រុនឈាម​ និង​ជំងឺ​ទូទៅ​។
  • ​មេរៀនទី២- អនាម័យ​ខ្លួន​ប្រាណ ​និង​ជំងឺ​ទូទៅ​ ៖ ការ​លាងដៃ​, ការ​​ដុសសំអាត​ធ្មេញ​, ការ​សំអាត​រាង​កាយ​, ការ​សំអាត​សម្លៀក​​បំពាក់​, ការ​បង្ការ​មេរោគ​ (បាក់តេរី​)​ និង​ជំងឺ​រាក​, ការបង្ការ​មិន​ឲ្យ​ឆ្លង​សត្វចៃ​, ជំងឺ​គ្រុនចាញ់,​ ជំងឺ​គ្រុនឈាម​ និង​ជំងឺ​ទូទៅ​។
  • ​មេរៀនទី៣-​ សុខ​ភាព​បន្តពូជ​ ៖ តើ​ជំងឺ​កាម​រោគ​ជា​អ្វី?​, វិធី​បង្ការ​ការពារ​ជំងឺ​កាម​រោគ​, អ្វី​ជា​ជំងឺ​ហ៊ីវ​ និង ​ជំងឺ​អេដស៍​, ទស្សនៈ​ឬ​ជំនឿ​ដែល​កើត​មាន​ពី​បញ្ហា​ជំងឺ​ហ៊ីវ​ និង​ជំងឺ​អេដស៍​, ឥរិយាបថ​ដែល​មាន​ការ​ប្រថុយ​ប្រថាន​ខ្ពស់,​ លទ្ធផលនៃ​ជំងឺ​កាម​រោគ​ និង​ជំងឺ​ហ៊ីវ។​
    មេរៀនទី៣-​ កា​រ​ប្រើ​ប្រាស់​សេវា​សុខភាព​ ៖ ប្រភេទ​សេវា​សុខ​ភាព​ផ្សេង​ដែល​មាន​, សារ​សំខាន់​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​សេវា​សុខភាព​, សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ការ​ថែទាំ​សុខ​ភាព​នៅ​កន្លែង​ធ្វើការ​, សេវា​សុខ​ភាព​ដែល​ផ្តល់​ជូន​ជន​ចំណាក​ស្រុក​ និង​គ្រួសារ​ក្រីក្រ។ ​

ចុច​ទីនេះ​​ដើម្បី​​ចាប់​ផ្តើម​​មេរៀន​​ទី១​ >>

A youth is accompanied by  a woman to a health center.

ជា​លេខ​ទូរស័ព្ទ​សម្រាប់​ស្តាប់​មេរៀន​អំពីចំណាក​ស្រុក និង​សុវត្ថិភាព:
095 21 77 44, 096 52 16 006
097 24 22 898, 097 24 22 808