ធនធាន

ស្វាគមន៍​ចំពោះ​ការ​​ចូល​មក​កាន់​​ទំព័រ​​ធន​ធាន​​របស់​គេហទំព័រ​AIMS! នៅ​ទីនេះ​ អ្នក​អាច​ស្វែង​រក បញ្ជី​ឈ្មោះ​វេបសាយ ធនធាន ​និង​ឯកសារ​នានា ជា​ជំនួយ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ចំណាក​ស្រុក​របស់​អ្នក។

ព័ត៌មាន​ទូទៅ​សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​ចំណាក​ស្រុក

លេខទូរស័ព្ទសំខាន់ៗ -​ ក្នុងបញ្ជីនេះ​រួម​មាន​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ជំនួយ​(២៤ម៉ោង)​ ហើយ​និង​លេខ​ទូរស័ព្ទ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ដែល​អាច​ជួយ​អ្នក​ឱ្យ​មា​ន​សុវត្ថិភាព។

សៀវភៅ​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​សេវាកម្ម​សហគមន៍ – សៀវភៅ​មួយ​ដែល​មាន​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​ទាក់​ទង​រក​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ​នៅ​ក្នុង​ ប្រទេស​កម្ពុជា ដូចជា សេវាកម្ម​សុខភាព សេវាកម្ម​ផ្នែក​សង្គម ជំនួយ​ផ្នែក​ច្បាប់ និង​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ការងារ

ព័ត៌មាន​ស្តី​អំពី​ជំពូក​មេរៀន

ជំពូក ១ ៖ ចំណាកទៅកាន់កន្លែងថ្មី
ព័ត៌មាន​អំពី​ស្ថានទូត – ជា​បញ្ជី​មួយ​ដែល​មាន​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​ទំនាក់​ទំនង​ទៅ​ស្ថានទូត​កម្ពុជា​នៅ​តាម​ប្រទេស​នានា

របៀប​ទូរស័ព្ទ​ហៅ​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស – ការ​ណែ​នាំ​ពី​រ​បៀប​ហៅ​ទូរស័ព្ទ​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស

របៀប​បង្កើត​អ៊ីម៉ែល – ចូរ​មើល​​វីដេអូ​ដែល​បង្ហាញ​ពី​របៀបបង្កើត​អ៊ីម៉ែល​មួយ​នៅ​ក្នុង Gmail.

របៀបបង្កើតហ្វេសប៊ុក – ចូរមើល​វីដេអូ​ដែល​បង្ហាញ​ពី​របៀប​បង្កើត​ហ្វេសប៊ុក​មួយ

ជំពូក ២ ៖ ក្រុមហ៊ុន​ជ្រើស​រើស​ពលករ
បញ្ចីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់ – ជា​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន​ទាំងឡាយណាដែល​អង្គការ​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​ជន​ចំណាក ​ស្រុក​ចង​ក្រង​សម្រាប់​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ប្រយ័ត្ន និងជៀស​វាង​ កុំ​ទាក់ទង។

 ធនធាន​សម្រាប់​រក​ការងារ​ធ្វើ – ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​វេបសាយ​នានា សម្រាប់​ស្វែងរក​ការងារ​ធ្វើ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា

ជំពូក ៣- ប្រាក់ឈ្នួល, កិច្ចសន្យាការងារ និងសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការ
ព័ត៌មាន​ស្តី​អំពី​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម – បញ្ជី​ឈ្មោះ​អង្គការ​នានា​ដែល​អាច​ផ្តល់ជំនួយ​ស្តី​ពី​ព័ត៌មាន​អំពី​ប្រាក់ខែ​ជា​មធ្យម

ជំពូក ៤ ៖ បម្លាស់ទី​ទៅ​កាន់​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ
ផែនទី​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ

មធ្យោបាយ​ធ្វើ​ដំណើរ​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ

ជំពូក ៥​- ការ​រក​ប្រាក់ចំណូល​ និង​ការ​សន្សំ​ប្រាក់ – ចូរ​ប្រើ​ទម្រង់​នេះ​ដើម្បី​កត់ត្រា​តាមដាន​ប្រាក់​របស់​អ្នក
ទម្រង់​សម្រាប់​កត់ត្រា​ចំណូល​ចំណាយ

ទម្រង់​កត់ត្រា​ប្រាក់​ចំណាយ

ទម្រង់​កត់ត្រា​បា្រក់​ចំណូល

ជំពូក ៦- បណ្តាញ​សុវត្ថិភាព​ដែល​អាច​ជួយ​អ្នក​បាន
មណ្ឌល​ធនធាន​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​ជន​ចំណាក​ស្រុក – បញ្ជី​ឈ្មោះ​មណ្ឌល​ធនធាន​ព័ត៌មាន​នានា​សម្រាប់​ជន​ចំណាកស្រុក​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា

ជំពូក ៨- ការ​រស់​នៅ​ប្រកប​ដោយ​សុខភាព
ខិត​ប័ណ្ណស្តី​អំពី​មេរោគ​ហ៊ីវ និង​ជម្ងឺ​អេដស៍​ –  ខិតប័ណ្ណ​របស់​អង្គការ​រ៉ាក់ (RHAC) ស្តី​អំពី​មេរោគ​ហ៊ីវ និង​ជម្ងឺអេដស៍

សេវា​សុខភាព – សៀវភៅ​មួយ​ដែល​មាន​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​ទំនាក់​ទំនង​ទៅ​កាន់​សេវាកម្ម​ផ្នែក​ សុខភាព គ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ ហើយ​និង​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​នានា​នៅ​ក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជា

ប្រព័ន្ធ​ទូរស័ព្ទ​ជំនួយ​​របស់​អង្គការ​ម៉ារីស្តូប ​(Marie Stopes) – ប្រព័ន្ធ​ទូរស័ព្ទជំនួ​យ​ប្រឹក្សា​យោបល់​ និង​ជម្រើស​ក្នុង​ការ​មានគភ៌ របស់​អង្គការ​មារី​ស្តូប។

ជំពូក៩- អាហារ​ដើម្បី​សុខភាព​ល្អ
មុខម្ហូប​សំរាប់​សុខភាព – ​​មុខម្ហូប​​​ជាគំរូ ចំនួនបួន​មុខ សំរាប់សុខភាព​ រួមទាំងវិធីចំអិន

ជំពូក​១០- ការ​ញៀន​ថ្នាំ និង​គ្រឿង​ស្រវឹង
សេវា​សម្រាប់​ការ​ញៀនថ្នាំ​ និង​គ្រឿង​ស្រវឹង​ – បញ្ជី​ឈ្មោះ​សេវាកម្ម​នានានៅ​ក្នុង​​ប្រទេស​កម្ពុជា ដោយ​ជួយ​ជនរង​គ្រោះ​ដោ​យសារ​​ញៀន​ថ្នាំ និ​ង​គ្រឿង​ស្រវឹង ​

 

ជា​លេខ​ទូរស័ព្ទ​សម្រាប់​ស្តាប់​មេរៀន​អំពីចំណាក​ស្រុក និង​សុវត្ថិភាព:
095 21 77 44, 096 52 16 006
097 24 22 898, 097 24 22 808